K+F Pályázatok


„Talaj- és növényegészséget javító, termésnövelő mikrobiális csávázó és oltóanyag fejlesztése szántóföldi haszonnövények számára”

Projektazonosító: 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00017

Projekt időtartama: 2021.09.01. – 2024.08.31.

Kedvezményezett megnevezése: BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft.

Támogatás összeg: 143.014.249,- Ft

Támogatás intenzitása: 74,94 %

 

Projekt tartalmának bemutatása

A talajban élő mikroorganizmusok számtalan faja rendelkezik több olyan tulajdonsággal, melyek a kultúrnövények és a talajélet számára hasznosak. Tervszerűen összepárosítva, ezekből a mikrobafajokból hatékony mag- és talajoltó készítményeket fejleszthetünk, melyek akár vetekedhetnek a fungicidek gombanövekedés gátló hatásával, illetve a műtrágyázás talajerő-visszapótló értékével.

A projekt célja egy új típusú mikrobiológiai oltóanyag (termék) előállítása, amely az eddig ismert és alkalmazott megoldásoktól eltérően kombinálja a termésnövelést és a növényvédelmet a szántóföldi növények magoltása (magcsávázás) esetében. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a nagy multinacionális vállalatok által alkalmazott megoldások jelenleg még nem tudják kombinálni ezt a két képességet, azaz vagy csak önmagukban alkalmazzák a biológiai termésnövelést segítő baktériumokat, hasonló módon önmagukban alkalmazva a biokontrollt biztosító mikrobákat (baktériumokat), vagy kiegészítik a biológiai (bakteriális) magcsávázást pl. valamilyen szintetikus gombaölő szerrel. A projekt ezt a két tulajdonságot ötvözi egy termékben olyan módon, hogy a termékben található baktériumok alkalmasak arra, hogy a magra feljuttatva képesek legyenek több hónapon keresztül életben maradni, majd a vetést követően a vetőmagon és annak közvetlen környezetében elszaporodni, ezáltal kiváltva rendkívül pozitív hatásukat. A termék természetesen alkalmas lesz talajoltásra is, ezért a jelenlegi hasonló talajoltó termékeknél sokkal szélesebb felhasználási lehetőség nyílik meg a gazdák számára, mivel a termékkel a magoltás és a talajoltás egyaránt elvégezhető.

A technológia alkalmazásával magasabb termésátlag érhető el, minőségi, tisztább élelmiszer és takarmány állítható elő, kevesebb anyagi ráfordítással, úgy, hogy ezzel együtt csökken a környezetszennyező anyagok kibocsátása. Hasonló oltóanyagokról, főleg szántóföldi alkalmazási technológiával kombinálva nincs tudomásunk, ezért a javasolt innováció eredménye úttörő jellegéből fakadóan is kiemelkedő jelentőségű. Megvalósítása forradalmasíthatja a hagyományos, vegyszerekkel operáló növényvédelmet és tápanyag utánpótlást. A projekt keretében a fejlesztés eredménye az oltóanyag prototípusának előállítása.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával, a 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV pályázati program keretében valósul meg.