K+F Pályázatok

 

„Talajszerkezet, vízháztartást és talajtermékenységet javító talajoltó készítmény fejlesztése”

Projekt azonosító: KFI 16-1-2016-0214

Projekt időtartama: 2017.01.01. - 2018.12.31.

Kedvezményezett megnevezése:

BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft.

Támogatás összege: 96.973.150,-Ft

 

Rövid projekt összefoglaló

A termőtalaj pusztulása ma már olyan globális méretű probléma, mely az emberiség élelmiszer ellátását is veszélyezteti. A nem megfelelő vetésváltás, túlzott fizikai talajművelés, műtrágyázás jelentős degradációt okoz, mellyel együtt jár a talajok elsavanyodása, szikesedése is. A Föld mezőgazdasági területének 38 %-a degradálódott (FAO, 1990). A pusztulás egyik legfontosabb következménye a vízháztartás, a vízmegtartó képesség romlása, melyet a talajszerkezetet alkotó talaj-aggregátumok szétesése okoz.

Homoktalajok esetén ez fokozottan jelentkezik, a kis humusztartalom, kevés huminsav-kolloid miatt a talajmorzsák tapadása rossz. Hagyományosan szervesanyag-visszapótlással, ásványi kolloidok, és savanyú talaj esetén meszező anyag talajba forgatásával próbálják javítani a leromlott talajokat, változó hatékonysággal. Az EU Talajvédelmi Stratégia irányelveinek megfelelően fontos olyan technológiák kidolgozása, melyekkel fenntartható módon fékezhető a talajok vízgazdálkodásának romlása.

A jelen kutatási projektben célunk egy új, a szokványosan használt módszerektől alapvetően eltérő, fenntartható, környezetbarát megoldás kifejlesztése: mikrobiológiai talajoltóanyag a talajszerkezet, vízháztartás javítására. A kutatási projekt folyamatában sor kerül az új talajoltóanyagnak alkalmas, célzottan a talajszerkezet javítására képes baktérium törzsek keresésére, izolálására, majd azok laboratóriumi vizsgálatára, valamint a baktérium törzseknek a növény és a talajszerkezetre történő hatásuk kísérleti célú tesztelésére. Az új talajoltó anyaggal a leromlott vagy eredetileg is gyenge termőképességű talajok szerkezetének, vízgazdálkodásának javítását tervezzük elősegíteni.

A birtokunkban lévő TVR - Talajbaktérium Válogató Rendszer - törzsgyűjtemény felhasználásával a leromlott szerkezetű szántóföldi területek és humuszos homok talajok szerkezetének javítására és biológiai aktivitásának fokozására alkalmas talajbaktérium törzsek szelektálását tervezzük. Ennek során olyan kiválogatási módszereket, biopolimer termelési, fermentációs előállítási, valamint laboratóriumi talajmodell kísérleteket és tenyészedényes, illetve szántóföldi növénykísérleteket állítunk be, amelyek új megvilágításba helyezik a talajoltó technológiák alkalmazását és kiszélesíthetik azok felhasználási területeit.

A hazai és nemzetközi talajoltóanyag piacon ismereteink szerint nem kapható hasonló készítmény. A pályázat során szelektált talajbaktériumokból álló talajoltóanyag prototípus várhatóan jelentősen hozzájárul a humuszos homok- és szerkezetromlott savanyú talajok vízmegtartó képességének, talaj-aggregátum stabilitásának fokozásához, a kolloid arányok javításához. Ugyanakkor kettős szerepet is ellát: a talajszerkezet javítás mellett növényi növekedést serkentő (PGP) hatású is lesz (a növények számára esszenciális makro- és mikroelemek biztosítása, növényi növekedés serkentő hormonok, sziderofórok termelése, savanyú pH-jú vagy sóterhelt környezetben is szaporodóképes baktériumok). A projekt keretében a fejlesztés eredménye az oltóanyag prototípusának előállítása lesz.

 

A KFI_16-1-2016-0214 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Vállalati KFI_16 pályázati program finanszírozásában valósult meg.